Immediate increase in perceived energy after exercise during the course of chemotherapy treatment for breast cancer

Anna Johansson, Katarina Sjövall, Ingrid Demmelmaier, Philippe Wagner, Håkan Olsson, Åsa B Tornberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

7 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Immediate increase in perceived energy after exercise during the course of chemotherapy treatment for breast cancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap