Immune suppression of the echinoderm Asterias rubens (L.) following long-term ocean acidification

Bodil Hernroth, Susanne Baden, Mike Thorndyke, Sam Dupont

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  61 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Immune suppression of the echinoderm Asterias rubens (L.) following long-term ocean acidification”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Agrikultur & biologi

  Medicin och livsvetenskap

  Mark- och miljövetenskap

  Kemiska föreningar