Impact of carnivory on human development and evolution revealed by a new unifying model of weaning in mammals

Elia Psouni, Axel Janke, Martin Garwicz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

19 Citeringar (Scopus)
7 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Impact of carnivory on human development and evolution revealed by a new unifying model of weaning in mammals”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap