Impact of chronic pain on health care seeking, self care, and medication: results from a population-based Swedish study

H. Ingemar Andersson, Göran Ejlertsson, Ido Leden, Bengt Scherstén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

139 Citeringar (Scopus)
3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Impact of chronic pain on health care seeking, self care, and medication: results from a population-based Swedish study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap