Impact of sample storage on detection of periodontal bacteria.

J Katsoulis, L J R Heitz-Mayfield, M Weibel, R Hirschi, N P Lang, G. Rutger Persson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

33 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Impact of sample storage on detection of periodontal bacteria.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap