Impaired cytotoxicity in Papillon-Lefèvre syndrome

T Lundgren, R S Parhar, Stefan Renvert, D N Tatakis

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Impaired cytotoxicity in Papillon-Lefèvre syndrome”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap