Implementing the Action Research approach in the context of Swedish municipal care: a facilitator’s reflections

Zada Pajalic, Lena Persson, Claudia Gillberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Implementing the Action Research approach in the context of Swedish municipal care: a facilitator’s reflections”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap