Implementing the Ecosystem Services Approach at the municipal level: a transdisciplinary project with coastal communities in south Sweden

Nils Ekelund, Torleif Bramryd, K. Ingemar Jönsson, Thomas Palo, Christine Wamsler

Forskningsoutput: KonferensbidragPoster

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Implementing the Ecosystem Services Approach at the municipal level: a transdisciplinary project with coastal communities in south Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap