Implicit associations and social anxiety

Peter Westberg, Lars-Gunnar Lundh, Peter Jönsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

14 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Implicit associations and social anxiety”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap