Improved bio-energy yields via sequential ethanol fermentation and biogas digestion of steam exploded oat straw

Debebe Yilma Dererie, Stefan Trobro, Majid Haddad Momeni, Henrik Hansson, Johanna Blomqvist, Volkmar Passoth, Anna Schnürer, Mats Sandgren, Jerry Ståhlberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

92 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Improved bio-energy yields via sequential ethanol fermentation and biogas digestion of steam exploded oat straw”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar