In the blink of an eye: understanding teachers’ relational competence from a micro-sociological perspective

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

3 Citeringar (Scopus)
66 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”In the blink of an eye: understanding teachers’ relational competence from a micro-sociological perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap