In vivo and in vitro effects of flutamide and diethylstilbestrol on fetal testicular steroidogenesis in the rat

N. Annika Adamsson, L. J. Brokken, J. Paranko, J. Toppari

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

13 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”In vivo and in vitro effects of flutamide and diethylstilbestrol on fetal testicular steroidogenesis in the rat”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar