Inclusion through participation: understanding participation in the international classification of functioning, disability, and health as a methodological research tool for investigating inclusion

Gregor Maxwell, Mats Granlund, Lilly Augustine

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

6 Citeringar (Scopus)
6 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Inclusion through participation: understanding participation in the international classification of functioning, disability, and health as a methodological research tool for investigating inclusion”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap