Inclusive education and intellectual disability: a systematic review of parent perspectives

Jordan Shurr, Alexandra Minuk, Daniel Östlund, Mona Holmqvist, Nehal Ghaith, Brenda Reed

Forskningsoutput: KonferensbidragSammanfattning (abstract)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Inclusive education and intellectual disability: a systematic review of parent perspectives”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap