Increased realism in eyewitness confidence judgments: The effect of dyadic collaboration

Carl Martin Allwood, Pär Anders Granhag, Marcus Johansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Increased realism in eyewitness confidence judgments: The effect of dyadic collaboration”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap