Increased serum uric acid - a marker of non-gouty widespread pain? a study of female patients with inflammatory and non-inflammatory pain

H. Ingemar Andersson, Ido Leden

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    7 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Increased serum uric acid - a marker of non-gouty widespread pain? a study of female patients with inflammatory and non-inflammatory pain”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap