Individual variation in influenza A virus infection histories and long-term immune responses in mallards

Conny Tolf, Neus Latorre-Margalef, Michelle Wille, Daniel Bengtsson, Gunnar Gunnarsson, Vladimir Grosbois, Dennis Hasselquist, Björn Olsen, Johan Elmberg, Jonas Waldenström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

43 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Individual variation in influenza A virus infection histories and long-term immune responses in mallards”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi