Indoctrination or education? intention of unqualified teachers to transfer consumption norms in home economics teaching

Andreas Håkansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Indoctrination or education? intention of unqualified teachers to transfer consumption norms in home economics teaching”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap