Inducing and reducing false memories: a Swedish version of the Deese-Roediger-McDermott paradigm

Mikael Johansson, Georg Stenberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

5 Citeringar (Scopus)
114 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Inducing and reducing false memories: a Swedish version of the Deese-Roediger-McDermott paradigm”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap