Industry, science education, and teacher agency: a discourse analysis of teachers' evaluations of industry-produced teaching resources

Maria Andree, Lena Hansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

6 Citeringar (Scopus)
5 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Industry, science education, and teacher agency: a discourse analysis of teachers' evaluations of industry-produced teaching resources”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap