Infibulated women have an increased risk of anal sphincter tears at delivery: a population-based Swedish register study of 250 000 births

Vanja Berggren, Karin Gottvall, Elisabeth Isman, Staffan Bergström, Cecilia Ekéus

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Infibulated women have an increased risk of anal sphincter tears at delivery: a population-based Swedish register study of 250 000 births”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap