Influence of velocity and food availability on catchnet dimensions of Neureclipsis bimaculata (Trichoptera: Polycentropodidae)

Robert C. Petersen, Lena B. M. Petersen, J. Bruce Wallace

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

14 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Influence of velocity and food availability on catchnet dimensions of Neureclipsis bimaculata (Trichoptera: Polycentropodidae)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap