Institutional logic and scholars’ reactions to performance measurement in universities

Kirsi-Mari Kallio, Tomi J. Kallio, Giuseppe Grossi, Janne Engblom

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

13 Citeringar (Scopus)
19 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Institutional logic and scholars’ reactions to performance measurement in universities”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap