Inter-country exploration of factors associated with admission to long-term institutional dementia care: evidence from the RightTimePlaceCare study

RightTimePlaceCare Consortium

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

44 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Inter-country exploration of factors associated with admission to long-term institutional dementia care: evidence from the RightTimePlaceCare study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap