Interaction between phenolic compounds and lipase: the influence of solubility and presence of particles in the IC50 value

Atma-Sol Bustos, Andreas Håkansson, Javier A. Linares-Pasten, Jose M. Penarrieta, Lars Nilsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

18 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Interaction between phenolic compounds and lipase: the influence of solubility and presence of particles in the IC50 value”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi