Interaktionsmönster, social anpassning och emotioner i förskolan: en mikrosociologisk studie av interaktion mellan förskollärare och barn i målorienterade aktiviteter

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

Sammanfattning

Det övergripande syftet i denna avhandling är att, med stöd av
interaktionsteorier och ett mikrosociologiskt perspektiv, bidra med
kunskap om hur interaktionsmönster, social anpassning och emotioner
framträder i interaktionen mellan förskollärare och barn i målorienterade
dokumentationsaktiviteter på förskolan.
Samtidigt som interaktion och relationskapande processer framhålls
som grundläggande i utbildningssammanhang, förs internationellt
såväl som nationellt diskussioner gällande tidiga utbildningsinsatser och
skolförberedande åtgärder. Således placeras min forskning i en samtida
förskola där förskollärare och barn förväntas interagera på sätt som utvecklar
relationer samtidigt som praktiken skall anpassas till de allt ökade akademiska
förväntningarna.

Genom empiriska exempel i tre delstudier, visas sårbarhet i interaktionen
mellan förskollärare och barn och därmed också det oförutsägbara i
målorienterade sammanhang. Studiernas resultat åskådliggör att ickeverbal
interaktion – emotionsuttryck – har en betydande funktion i interaktion,
social anpassning och för sociala band. Resultaten diskuteras bland annat
utifrån de frågor som väcks gällande balansgången mellan att bedriva
målorienterad utbildning och att följa barns intressen i förskolan
Bidragets översatta titelInteraction patterns, social adaptation and emotions in preschool: A micro-sociological study of interaction between preschool teachers and children in goal-oriented activities
OriginalspråkSvenska
Handledare
  • Aspelin, Jonas, Handledare
  • Lantz-Andersson, Annika , Handledare, Extern person
UtgivningsortGöteborg
Utgåva474
Förlag
Tryckta ISBN978-91-7963-119-2
Elektroniska ISBN978-91-7963-120-8
StatusPublicerad - 2023-feb.-03
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Interaktionsmönster, social anpassning och emotioner i förskolan: en mikrosociologisk studie av interaktion mellan förskollärare och barn i målorienterade aktiviteter”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här