Interaktiv examination för självbedömning och lärande

Forskningsoutput: KonferensbidragArbetsdokument

Sammanfattning

En viktig förmåga för såväl studenter som praktiserande lärare, är förmågan att bedöma sin egen kompetens. Självbedömning ses här som ett sätt att identifiera egna utbildningsbehov, vilket är en förutsättning för professionell utveckling. Självbedömning behöver dock övning och feedback för att förbättras. Denna text beskriver en internetbaserad examinationsform där lärarstudenter bedömer sin kompetens, analyserar videosimulerade klassrumssituationer och reflekterar över sina svar utifrån jämförelser med professionella analyser. Resultaten visar att de flesta studenterna övervärderar sin förmåga i självbedömningen. I jämförelsen med professionella analyser identifierar studenterna främst attitydskillnader mellan de egna svaren och de professionella analyserna. De utbildningsbehov som formuleras är främst knutna till verksamhetsförlagd praktik.

OriginalspråkSvenska
Sidor451-456
Antal sidor5
StatusPublicerad - 2006
Externt publiceradJa
EvenemangNaturfagsdidaktikkens mange facetter. Det 8. nordiske forskersymposium om undervisning i naturfag, Aalborg, 2005 -
Varaktighet: 1980-jan.-01 → …

Konferens

KonferensNaturfagsdidaktikkens mange facetter. Det 8. nordiske forskersymposium om undervisning i naturfag, Aalborg, 2005
Period80-01-01 → …

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • bedömning
  • lärarutbildning

Citera det här