Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete

Ellinor Edfors, Albert Westergren, Inga-Britt Lindh, Kerstin Blomqvist, Pia Petersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel

3 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

I sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan Kristianstad har sedan 2008 använts en modell för handledning och examination av examensarbetet med fokus på studenternas lärande. Trots att handledningsmodellen varit i bruk under några år visade genomförda kursutvärderingar att studenter uppfattade att det fanns skilda uppfattningar hos handledare och examinatorer om hur examensarbetet ska genomföras. På grund av detta ansöktes medel från Lärande Resurs Centrum (LRC) och Sektionen för Hälsa och Samhälle för att i kollegiet skapa möjligheter att diskutera vilka pedagogiska möjligheter och svårigheter som finns samt hur likheter och olikheter i syn på kunskap kan främja såväl som hindra studenternas lärandeprocess under examensarbetet. I denna rapport beskrivs projektets upplägg och genomförande samt centrala aspekter från den dialog som fördes i kollegiet under projektets gång.

OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)27-37
Antal sidor10
TidskriftHögskolepedagogisk debatt
Utgåva1
StatusPublicerad - 2013

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Citera det här