International use of health status questionnaires in Parkinson's disease: translation is not enough

Peter Hagell, Stephen P. McKenna

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

26 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”International use of health status questionnaires in Parkinson's disease: translation is not enough”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap