Internationalisation: its culture, communities of practice and the importance of English in the classroom

Jane Mattisson

  Forskningsoutput: Bidrag till specialistpublikationArtikel

  4 Nedladdningar (Pure)

  Sammanfattning

  Med utgångspunkt från en kurs i engelsk kommunikation diskuterar Jane Mattisson hur mötet med och mellan internationella studenter leder till olika synergieffekter ifråga om lärande, undervisning och kunskapande gruppers praxis. Utifrån tesen att om människor får förståelse för olika sätt att betrakta fenomen i världen på, leder till att människor med olika kulturella bakgrunder kommer att få lättare att förstå varandra. Det kan fungera som en kraft som verkar för förståelse mellan grupper och människor. Om människor får möjligheten att möta varandra på lika villkor, så kommer de hellre att samarbeta än att motarbeta varandra och det är väl något som den nobelpristagaren i ekonomi Elinor Ostrom skulle hållit med om. Kultur, internationalisering och gruppers handlingspraktik påverkar och påverkas av möten, där engelska som ett världsspråk blir bryggan för förståelse.

  OriginalspråkEngelska
  Sidor117-128
  Antal sidor11
  Nummer2
  SpecialistpublikationHögskolepedagogisk debatt
  StatusPublicerad - 2012

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Citera det här