Interventions for nursing home residents with dysphagia — A Scoping Review

Dorte Melgaard, Albert Westergren, Conni Skrubbeltrang, David Smithard

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel, reviewPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Interventions for nursing home residents with dysphagia — A Scoping Review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap