Interview styles, adult's recall and personality in investigative interview settings: mediation and moderation effects

Kent Madsen, Pekka Santtila

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)
1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Interview styles, adult's recall and personality in investigative interview settings: mediation and moderation effects”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap