Interview with Eugene Matusov: theory and practice relationship in Ddalogic pedagogy: the role of theory and philosophy in educational science

Tina Kullenberg, Eugene Matusov

Forskningsoutput: Bidrag till specialistpublikationArtikel

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Interview with Eugene Matusov: theory and practice relationship in Ddalogic pedagogy: the role of theory and philosophy in educational science”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap