Introducing the anatomy of disciplinary discernment: an example from astronomy

Urban Eriksson, Cedric Linder, John Airey, Andreas Redfors

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Introducing the anatomy of disciplinary discernment: an example from astronomy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap