Inventeringsfiske i Arkelstorpsviken: 13-17 Augusti 2019

Henric Djerf, David Hagman

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

20 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Arkelstorpsviken är en grund och kraftigt övergödd vik. Som efter sjö sänkningen är avskild från Oppmannasjön med en kanal på 1 km. Vid den norra stranden ligger samhället Arkelstorp. Under åren 2018-2020 driver Oppmanna Vånga byggderåd ett LEADER projekt tillsammans med Högskolan Kristianstad. Projektet syftar till att ta reda på varför sjön är kraftigt övergödd och vad som är lämpliga åtgärder för att bättra vatten kvaliteten. Arkelstorpsviken är intressant då miljöövervakningen indikerar att stora mängder näringsämne lämnar vikennedströms. Dessa näringsämnen hamnar först i Ivösjön men sedan i Hanöbukten.  Denna undersökning är gjord som del i LEADER projektet för att få en inblick hur den ekologiska statusen är i Arkelstorpsviken.   

OriginalspråkSvenska
StatusPublicerad - 2019

Nationell ämneskategori

  • Ekologi (10611)

Nyckelord

  • arkelstorpsviken
  • oppmannasjön
  • provfiske

Citera det här