Investigating the Implementation of and Accountability in PPPs: A case-study in public water management

Jean Claude Mutiganda, Matti Skoog, Giuseppe Grossi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Investigating the Implementation of and Accountability in PPPs: A case-study in public water management”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap