Investigation of disease-associated factors in haemophilia A patients without detectable mutations

Christer Halldén, K. E. Knobe, E. Sjörin, Daniel Nilsson, R. Ljung

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Investigation of disease-associated factors in haemophilia A patients without detectable mutations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap