Inviting the petrochemical industry to the STEM classroom: messages about industry–society–environment in webinars

Maria Andrée, Lena Hansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)
3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Inviting the petrochemical industry to the STEM classroom: messages about industry–society–environment in webinars”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap