Involvement of professionals in research: knowledge integration, development of practice, and challenges: a group concept mapping study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)
1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Involvement of professionals in research: knowledge integration, development of practice, and challenges: a group concept mapping study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap