Is choice of care compatible with integrated health care? an exploratory study in Sweden

Bengt Åhgren, Lars Nordgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Is choice of care compatible with integrated health care? an exploratory study in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap