Is it food shortage and drier springs that cause the decline of the shorebird community?

Gunnar Gunnarsson, Rebecca Hessel, Richard Ottvall

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Sammanfattning

Strandängsvadarna har minskat påtagligt i antal längs nedre Helgeån i Kristianstads Vattenrike. Orsaken till minskningarna är inte uppenbara, men ett antal möjliga faktorer har lyfts fram. I den här rapporten presenteras studier som genomfördes 2012 med målet att undersöka två av dessa faktorer, nämligen (1) vadarnas födotillgång (dvs. förekomst av ryggradslösa djur) och hur den kan ha påverkats av sommaröversvämningen 2007, samt (2) om det finns stöd i väder- och hydrologiska data att vårarna har blivit torrare.

Tillgången på föda var överlag god på själva strandängarna. I våtmarkerna (vätor, Helge å, Hammarsjön) var det däremot stora skillnader mellan lokaler i Vattenriket, med högre förekomster av ryggradslösa djur längre ner i Helge å-systemet (dvs. närmare utloppet i Hanöbukten) än högre upp. Detta kan vara en kvarvarande effekt av sommaröversvämningen 2007.

Några tydliga tendenser till torrare vårar under perioden 1990–2012 kunde inte skönjas vid analyser av väder- och hydrologiska data. Möjligen kan man säga att vårarna i början av 1990-talet var relativt torra för att följas av våtare vårar under andra halvan av 1990-talet och att 2000-talet har dominerats av torra vårar. Det är emellertid inte möjligt att utifrån befintliga data göra några säkra uttalanden om eventuella långtgående förändringar som kan ha påverkat vadarnas livsmiljöer eller häckningsframgång.

För att vända den negativa trenden med sviktande populationer av strandängsvadare behövs drastiska och omedelbara åtgärder. Dessa inbegriper främst att få bukt med alltför kortsnaggade och ensartade ängar, för hög predation, och vätor som torkar ut för snabbt.

OriginalspråkEngelska
UtgivningsortKristianstad
FörlagBiosfärkontoret Kristianstads vattenrike
StatusPublicerad - 2013

Publikationsserier

NamnVattenriket i fokus
Nr.2013:05
ISSN (tryckt)1653-9338

Nationell ämneskategori

  • Zoologi (10608)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Is it food shortage and drier springs that cause the decline of the shorebird community?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här