Is measuring results in social services possible? The lived experiences of professionals in key positions

Therese Eriksson, Ann Christin Janlöv

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Is measuring results in social services possible? The lived experiences of professionals in key positions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap