Is perception of leadership influenced by office environment?

Christina Bodin Danielsson, Cornelia Wulff, Hugo Westerlund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

21 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Is perception of leadership influenced by office environment?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi