Is sleep duration associated with self-reported overall health, screen time, and nighttime texting among adolescents?

Pernilla Garmy, Therese Idecrans, Malin Hertz, Ann-Christin Sollerhed, Peter Hagell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

11 Citeringar (Scopus)
32 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Is sleep duration associated with self-reported overall health, screen time, and nighttime texting among adolescents?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar