Isolated islands in the upper apex of organisations: in search of interaction between the board of directors and the top management team

Timurs Umans, Elin Smith

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

11 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Isolated islands in the upper apex of organisations: in search of interaction between the board of directors and the top management team”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi