'It means everything': special educators perceptions' of relationships and relational competence

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

7 Citeringar (Scopus)
28 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”'It means everything': special educators perceptions' of relationships and relational competence”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap