"Jag kan inte tänka på något annat": en empirisk studie om rädsla ur ett livsvärldsperspektiv

Emma Andersson, Ida Levin

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

36 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Bakgrund:  Vårdpersonal möter i arbetet patienter som upplever rädsla. Inom omvårdnad är förståelse för människors upplevelser och erfarenheter central. Genom att försöka förstå fenomen som påverkar människans livsvärld gynnas relationen mellan vårdtagare och sjuksköterska.

Syfte: Syftet var att beskriva fenomenet rädsla ur ett livsvärldsperspektiv.

Metod: Studien baserades på 74 berättelser om rädsla skrivna av sjuksköterskestudenter. Kvalitativ innehållsanalys användes.

Resultat: Situationer av ovisshet, maktlöshet eller hot utlöste rädsla. Under rädsleupplevelsen gjorde den tysta kroppen sig påmind, kroppen upplevdes okontrollerbar, informanterna blev tillfälligt förvirrade och fick förändrad verklighetsuppfattning. Kamp- och flyktbeteende och upplevelser av att rädslan födde nya känslor beskrevs också. När rädslan släppte tystnade kroppen, situationen upplevdes overklig och ibland genant och händelsen lämnade spår.

Diskussion: Eftersom människor riktar medvetandet olika är det individuellt vad människor blir rädda för. Rädslan finns i levd kropp och påverkar samt påverkas av levd tid. Att gå till sig själv och förstå sin egen rädsla underlättar för att känna igen och förstå upplevelsen av rädsla hos andra.

Slutsats: Att förstå och kunna möta rädsla hos andra är centralt i omvårdnad liksom i alla människovårdande yrken. Då upplevelsen av rädsla är central är det viktigt att förhålla sig fördomsfri till vad som utlöser rädsla hos andra människor och undvika att värdera rädslan.

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortKristianstad
FörlagForskningsplattformen för utveckling av närsjukvård
StatusPublicerad - 2010
Externt publiceradJa

Publikationsserier

NamnCollaborative and integrated approaches to health
Nr.2010:6
ISSN (tryckt)1652-9979

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • berättelse
  • livsvärld
  • omvårdnad
  • rädsla
  • upplevelse

Citera det här