Job strain and stress of conscience among nurse assistants working in residential care

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

29 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Job strain and stress of conscience among nurse assistants working in residential care”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap