Judging words at face value: interference in a word processing task reveals automatic processing of affective facial expressions

Georg Stenberg, Susanne Wiking, Mats Dahl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

127 Citeringar (Scopus)
8 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Judging words at face value: interference in a word processing task reveals automatic processing of affective facial expressions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap