Kartanalys för Sydsveriges agrara landskap: metodstudie om den genetiska mångfalden och det genetiska kulturarvet i dagens landskap / rapport från projektet Genetisk variation som kulturarv i Sydsveriges agrara landskap (GRAAL)

Anna Brånhult, Jenny Nord, Erik Persson, Urban Emanuelsson

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Sammanfattning

”Genetisk variation som kulturarv i Sydsveriges agrara landskap” (GRAAL) är ett projekt som nyligen initierats och bedrivs i samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Centrum för Biologisk Mångfald (CBM) och Nordiskt Genresurscenter (NordGen). Projektets syfte är att studera den genetiska mångfalden och föreslå bevarandeåtgärder kring det genetiska kulturarvet i träd och buskar i dagens landskap. Projektet avser således att identifiera och åldersbestämma samt att bedöma den genetiska variationen hos stubbskottsträd i det skånska kulturlandskapet. Projektet avser också att som ett led i detta arbete ta fram ett tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt arbetssätt där moderna genetiska analyser samspelar med nya arkeologiska och historiska metoder och landskapsanalys. Denna rapport presenterar en historisk kartstudie som går ut på att identifiera områden där gamla flerstammiga träd med sockel kan påträffas.

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortAlnarp
FörlagFakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap
ISBN (tryckt)978-91-87117-45-9
StatusPublicerad - 2013
Externt publiceradJa

Publikationsserier

NamnLandskap trädgård jordbruk : rapportserie
Nr.2013:14
ISSN (tryckt)1654-5427

Nationell ämneskategori

  • Miljö- och naturvårdsvetenskap (40504)

Citera det här